Mar. Tet 20th, 2020

Zvicerani konvertohet në mysliman në xhaminë e Tetovës