Mar. Tet 20th, 2020

Zbritje të mëdha nga data 14 deri me 28 shtator në ETC – Gostivar