Vendime të reja për izolim për 67 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 11 Gusht, 2020 11:45

Gjatë kësaj periudhe, për 72 persona (TE-5 dhe GV-67) janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror, mukrse janë kryer kontrolle ndaj 618 persona
(TE-250 dhe GV-368) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 11 Gusht, 2020 11:45