Vendime të reja për izolim për 23 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 14 Tetor, 2020 13:11

Gjatë kësaj periudhe, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, janë përgaditur vendime të reja për izolim për 43 persona (TE) dhe 23 persona (GV), kurse janë kryer kontrolle ndaj 540 personave (TE-418 dhe GV-122) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar mosrespektime të vendimeve, percjell Gostivari Sot

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, në periudhën (13.10./14.10.) për mos mbajtjen e
maskave mbrojtëse, për gjithsej 83 persona (TE-54 dhe GV-29) janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti
përkatës i qeverisë. Gostivari Sot

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 14 Tetor, 2020 13:11