Vendime për izolim për 16 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 6 Gusht, 2020 13:15

Gjatë kësaj periudhe, për 16 persona (TE-0 dhe GV-16) janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor.

Janë kryer kontrolle ndaj 641 personave (TE-288 dhe GV-353) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 6 Gusht, 2020 13:15