Të harmonizohen pagat me pagën minimale. Ja kush e kërkon

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 12 Nëntor, 2022 22:18

Konfederata e organizatave sindikale ripërsëriti sërisht kërkesat e njejta.Rritja e pagës minimale, harmonizimi i pagave me pagën minimale si dhe ndërperja e përmarimeve për qytetarët. Numri një i kësaj sindikate Ristevski, shtoi se këto janë kërkesa të njohura për opinionin, por fatkeqësisht realizimi i tyre po has në vesh të shurdhër.

“Kërkesat tona janë të qarta të mos të përsëritem, rritja e pagë sminimale, të harmonizohen pagat e tjera me pagën minimale. Kërkuam në këtë periudhë të ndërpritet përmbarimet për qytetarët, të miratohet ligj për mardhniet obligative që të ngrihet kamata atëherë kur të arrijë borxhin kryesor, të shlyhen kamatat në ndërmarrjet publike dhe për këto gjëra nuk dëshironin as të dëgjojnë”, u shpreh Marjan Risteski nga konfederata e organizatave sindikale.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 12 Nëntor, 2022 22:18