Enj. Tet 22nd, 2020

Takim Taravari – Bertolini, u shqyrtuan mundësitë për përfitim nga IPA fondet