Back to homepage

Tag "BDI"

BDI sërish me akuza: Nxënësit e Gostivarit 19 ditë pa transport për në shkollë! Updated

“Situata po bëhet serioze. 19 ditë nxënësit nuk po shfrytëzojnë transportin e garantuar me ligj dhe që financohet për mes bllok dotacioneve nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Drejtuesit e komunës dështojnë të realizojnë procedurat e tenderimit, edhe kur financat

Read Full Article