Back to homepage

Tag "Argjent Muça"

Argjent Muça doktor i shkencave të mjekësisë

Sot, në hapësirat e Fakultetit të mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili e Metodi”-Shkup, para komisionit në përbërje: prof. dr. Tatjana Milenkovic, prof. dr. Snezana Markovic-Temelkova, prof. dr. Slavica Subevska-Strateva, prof. Katerina Toshevska dhe prof. dr. Beti Zafirova, d-r. Argjent Muca nga

Read Full Article