Enj. Tet 22nd, 2020

Rrjeti i ri kanalizimi në fshatin Turçan i Madh – Llapushnik