Mar. Tet 20th, 2020

Qytetarët këtë muaj do të marrin kthimin e TVSH-së prej 5,4 milionë euro për tremujorin e dytë