Enj. Tet 22nd, 2020

Protokoll për vende pune: Larja e rregullt e duarve dhe dezinfektim, distancë fizike mes të punësuarve