Portalet e internetit me ndikim duhet të gjejnë vend në ndryshimet në Ligjin për Media

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 9 Nëntor, 2023 12:51

Portalet e internetit me ndikim duhet të gjejnë vend në ndryshimet në Ligjin për Media

Shoqata për Mbrojtjen dhe Promovimin e Mediave Online “ONLINEMEDIA” informon publikun se me gjithë angazhimin e deklaruar publikisht të të gjitha subjekteve përkatëse politike, shoqatave gazetareske dhe komunitetit gazetaresk për rregullimin e mediave online, është e paqartë nëse portalet e internetit do të gjejnë vendin e tyre në ndryshimet në Ligjin për Media të cilat shpallen.

Një grup prej rreth tridhjetë mediash interneti me ndikim, tashmë anëtarë të shoqatës ONLINEMEDIA, kanë biseduar me këmbëngulje me të gjithë faktorët relevant për më shumë se një vit, në përpjekje për të afirmuar kërkesën që portalet e internetit në Ligjin për Media të marrin statusin e mediave dhe të përcaktohet detyrimi për regjistrimin e tyre sipas kritereve dhe procedurës së përcaktuar me ligj. Në këtë moment, për fat të keq, nuk mund të zbulojmë se kush dhe me çfarë motivesh po i bën rezistencë të paarsyeshme kësaj nisme, kundër opinionit të gjerë publik se është i nevojshëm rregullimi ligjor i statusit të këtij segmenti të industrisë mediatike, i cili, siç konfirmohet nga hulumtimi i fundit, ka një ndikim dominues në informimin e qytetarëve.

Shoqata ONLINEMEDIA paralajmëron edhe faktin se propozohen zgjidhje ligjore për mbështetje selektive financiare të të ashtuquajturave media tradicionale, e që kjo është diskriminuese ndaj mediave të internetit. Njoftojmë publikun se qëndrimi parimor i shoqatës Onlinemedia është që çdo formë e drejtimit të parave publike në media duhet të jetë e arsyeshme, jo selektive, jodiskriminuese, e qëndrueshme dhe e synuar kryesisht për të mbështetur gazetarët dhe punonjësit e tjerë të medias, jo pronarët e mediave.

Njoftojmë gjithashtu publikun se në ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të përgatitura nga një grup pune dhe dërguar partive politike, ka ende dispozita për diskriminimin e portaleve të internetit, në mënyrë që të kufizojnë subjektet në procesin zgjedhor, që gjatë fushatës të dedikojnë lirshëm burimet financiare të marra nga shteti në mediat sipas zgjedhjes së tyre. Kështu, në nenin 76-d të këtij ligji, në pikën 8 thuhet: “Shuma totale që një pjesëmarrës mund të shpenzojë për përfaqësim mediatik në të gjitha mediat elektronike (portalet e internetit) dhe mediat e shkruara nuk mund të përfshijë më shumë se 25 % të financave të akorduara nga burimet për reklama politike me pagesë”.

Në biseda me përfaqësues të Qeverisë dhe disa partive politike, përfaqësues të shoqatës ONLINEMEDIA theksuan se kjo zgjidhje ligjore njeh qartë synimin e ligjvënësit për të favorizuar media të caktuara në kurriz të të tjerave, për të cilat nuk ka asnjë bazë në realitet, dhe asnjë homolog në legjislacionet përkatëse zgjedhore në botë. ” Ne kërkojmë që kjo dispozitë e Kodit Zgjedhor të shfuqizohet plotësisht. Pjesëmarrësit e fushatës duhet të jenë të lirë të vendosin se në cilën media do të reklamojnë.

Ne kundërshtojmë një sërë zgjidhjesh të tjera ekzistuese, si dhe disa propozime të reja për ndryshime në Kodin Zgjedhor, qëllimi i të cilave është të vazhdojnë t’i mbijetojnë praktikës së njohur korruptive të qarkullojnë paratë publike duke i drejtuar atë në portale të klonuara për propagandë zgjedhore. Përfaqësuesit e ONLINEMEDIA-s i kanë vënë në dukje Kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesve të partive kryesore politike mosqëndrueshmërinë e këtyre zgjidhjeve ligjore që nxisin ekonominë gri në media, si dhe propozuan zgjidhje specifike për përmirësimin e Kodit Zgjedhor.(INA)

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 9 Nëntor, 2023 12:51