Enj. Tet 29th, 2020

Pollog, vendime të reja për izolim janë përgatitur për 34 persona