Enj. Tet 29th, 2020

Pollog, gjoba për 57 persona që nuk kishin maska mbrojtëse