Pollog, 951 person nuk e kanë respektuar vendimin për mbajtje të maskave

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 17 Qershor, 2020 13:06

Që nga fillimi i implementimit praktik, të dekretit të qeverisë për mbajtje të detyrueshme të mburojës për fytyrë, Stacioni policorë për siguri në komunikacionin rrugorë, gjithsej kanë sanksionuar 951 person, të cilët nuk e kanë respektuar këtë dekret.

Numri më i madh i shkelësve (774) kanë qerkulluar me vetura, kurse 177 persona kanë qenë këmbësorë,
të cilët nuk kanë përdorur mbrojtje adekuate të fytyrës dhe ndaj tyre janë përgaditur fletpagesa
adekuate për kundërvajtje, duke përmendur se gjoba për këtë lloj të shkeljes ësht 20 euro në kundërvlerë
të denarit.

Sektori i punëve të brendshme Tetovë, edhe një herë apelon deri tek qytetarët, që tu përmbahen
rregullave të këtij dekreti. Nëse udhëtojnë me veturë disa persona të cilët nuk janë pjestarë të një familje,
detyrimishtë të mbajnë maska mbrojtëse pa marrë parasyshë se sa persona janë në veturë. Kjo më së
shumti ka të bëj me taksi veturat dhe taksi furgonët.

Kurse këmbësorët nëse mbajnë distancë fizike, mund të lëvizin edhe pa mbrojtje për fytyrë, por nëse
lëvizin në grupe dhe nuk mbajnë distancë, detyrimisht duhet të kenë maskë mbrojtëse.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 17 Qershor, 2020 13:06