Enj. Tet 29th, 2020

Pollog, 93 persona gjobiten për mungesë maske