Pollog, 51 dënime për mosmbajtje të maskave

Linda Limani
Nga Linda Limani 15 Tetor, 2020 11:46

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme-Tetovë, në periudhën (14.10./15.10.) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, për gjithsej 51 personave (TE-27 dhe GV-24) janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë, transmeton Gostivari Sot

Në këtë periudhë, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, në
rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, janë përgaditur vendime të reja për izolim për 70 persona (TE) dhe 12 persona (GV) kurse janë kontrolluar 620 persona
(TE-480 dhe GV-140) me  vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar mosrespektime të vendimeve. Gostivari Sot

Linda Limani
Nga Linda Limani 15 Tetor, 2020 11:46