Enj. Tet 22nd, 2020

Pollog, 120 persona gjobiten për mos mbajte të maskave mbrojtëse