Pollog, 120 persona gjobiten për mos mbajte të maskave mbrojtëse

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 5 Tetor, 2020 11:52

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme-Tetovë, në periudhën (4.10./5.10.) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, për gjithsej 120 personave (TE-77 dhe GV-43) janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë.

Gjatë kësaj periudhe, në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor janë përgaditur vendimet e reja për izolim për 17 persona (TE-7 dhe GV-10),
kurse janë kontrolluar 424 persona (TE-315 dhe GV- 109) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar
mosrespektime të vendimeve. Gostivari Sot 

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 5 Tetor, 2020 11:52