Policia dhe Inspektorati i Tregut kontrollojnë 73 lokale në Gostivar

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 4 Qershor, 2020 12:10

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në
periudhën (03/04-qershor), sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, janë evidentuar 63 persona të rij (TE-63) në izolim me vendim të Inspektoratit shtetrorës sanitar shëndetsorë, ndërsa janë kontrolluar 375 persona (TE-352 dhe GV-23).

Sa i përket vet-izolimit gjatë kësaj periudhe kanë nënshkruar deklaratë 12 persona të rij (TE-12),
gjithashtu është kryer kontrol ndaj 123 persona tjerë (TE-73 dhe GV-50) që janë në vet-izolim.

Gjithashtu, për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndaj 94 personave (TE-56 dhe GV-38) janë
përgaditur fletëpagesa për kundërvajtje për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së
epidemisë”, në bazë të neni 6 nga Dekreti i posaçëm i qeverisë, gjegjësishtë për mosmbajtje të maskave
mbrojtëse.

Në bashkeveprim me Inspektoratin shtetrorë të tregut janë kontrolluar gjithsej 104 objekte hotelerike
(TE-31 dhe GV-73) kështu që, tek dy objekte në Tetovë dhe një objekt në Gostivar, është konstatuar
se nuk është respektuar protokolli i punës.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 4 Qershor, 2020 12:10