Mar. Tet 20th, 2020

Përfundoi riasfaltimi i rrugës Çajle – Forinë – Çegran