Për mos mabajtje të maskës mbrojtëse gjobiten 48 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 22 Qershor, 2020 12:06
Gjat 24-orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit të punëve të brendshme Tetovë, për periudhën (21/22.06) nga Inspektorati shtetrorë sanitar dhe shëndetsorë janë përgaditur vendime për izolim për 25 persona (TE-30 dhe GV-5), kurse janë kontrolluar gjithsej1034 (TE-737 dhe GV-297) persona me vendime të këtilla.
Gjatë kësaj periudhe dekleratë për vet- izolim kanë nënshkruar gjithsej 33 persona (TE-26 dhe GV-7) kurse janë kontrolluar 250 persona (TE-157 dhe GV-93) me vendime të nënshkruara për vetizolim.
Për mos mabajtje të maskës mbrojtëse për 114 persona (TE-66 dhe GV-48) janë përgaditur fletpagesa për kundërvajtje, sipas nenit 6 nga dekreti i posaçëm i qeverisë.
Gjatë kësaj periudhe nuk janë  kryer aksione kontrolluese, në bashkëveprim dhe koordinim me Inspektoratin shtetëror të tregut.
Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 22 Qershor, 2020 12:06