Për herë të parë në Pollog dhe më gjërë, tualete të lëvizshme me qira. Zgjidhje për kantieret e ndërtimit

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 19 Maj, 2023 07:36

Për herë të parë në Pollog dhe më gjërë, tualete të lëvizshme me qira. Zgjidhje për kantieret e ndërtimit

Për herë të parë në Pollog dhe më gjërë kompania “Urban Logistics” ka vendosur në shërbim të kilentëve tualete të lëvizshme që do të jepen me qira.

Urban Logistics, ofron një sërë shërbimetsh, edhe atë dhënien me qira, mirëmbajtjen dhe pastrimin e vazhdueshëm të tualeteve të lëvizshme me kamiona të specializuar për pastrim.

Stafi i Urban Logistics bënë të mundur që kabinat e tualetit të jenë prezente në ç do vend ku klientët shprehin kërkesat e tyre.

Kabinat toalet mund të  vendosen në kantiere ndërtimi, koncerte, parkingje, kampingje , tregje , stacione treni, autostrada, festivale, apo evente sportive kudo që  nuk është e mundur lidhja e një tualeti me kanalizimet.

Dizajni estetik i kabinave të toaletit i bën ideale për mjedise urbane, parqet, zona për pikniqe, panairet dhe stadiume.  

Kompania “Urban Logistics” ofron shërbimet e saj për kompanitë e ndërtimit dhe të organizimit të eventeve të ndryshme.  Kompania operon në të gjithë teritorin e Maqedonisë së Veriut.

Të interesuarit kontaktin me kompaninë “Urban Logistics” mund ta vendosin përmes numrave të telefonit: 075 408 027 dhe  070  224 712. Selia e kompanisë ndodhet në Gostivar.   

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 19 Maj, 2023 07:36