Për çka EVN u hodh në gjyq, dhe si arriti qytetari të fiton lëndën?!

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 10 Dhjetor, 2022 14:22

Për çka EVN u hodh në gjyq, dhe si arriti qytetari të fiton lëndën?. Një familje nga Shtipi është e para në vend që pas hyrjes së austriakëve në biznesin e shpërndarjes së energjisë elektrike në Maqedoni, e cila fitoi një çështje gjyqësore kundër kompanisë:

Çështja gjyqësore ka nisur që në maj 2015 dhe deri më sot familja dhe avokati kanë kaluar shumë barriera burokratike. Sipas tyre, i njëjti synim është që të komplikohet sa më shumë procedura dhe të dekurajohen të dëmtuarit nga ngritja e padisë kundër kompanisë.

Sa për ilustrim, në vend se në Shtip, e gjithë mosmarrëveshja është zhvilluar në gjykatat e Shkupit, dhe vetëm për një përgjigje kemi pritur pesë muaj:

– Është e vërtetë se selia e tyre është në Shkup, por qendra e tyre e përdoruesit 1 është në Shtip, luftëtari i cili është objekt i një rasti gjyqësor është në Shtip, mbledhësi është në Shtip, dëshmitarët janë në Shtip, ekspertët janë në Shtip. Ky rast është dashur të bëhet në Gjykatën Themelore të Shtipit, pse e kanë dërguar në Shkup, nuk do të hyj, tha EmilNedkov, avokat.

– Bëhet fjalë për një borxh të pretenduar që EVN-ja e ka shlyer me vite të tëra, ndoshta në bazë fillestare, por mbi atë bazë janë shtuar edhe borxhe të tjera të pabazuara, kështu që shuma nga viti 2002 e tutje ka arritur shumën prej 162 mijë denarë. Është diçka e paprecedentë, kjo mund të jetë vetëm për shkak të sistemit manipulues që EVN e ka ndërtuar me dekada, tha Emil Nedkov, avokat.

Faturat e energjisë elektrike deri më tani kanë qenë shkak i ankesave të shumta mes përdoruesve, por pak prej tyre kanë zgjedhur qe ti drejtohen gjykates!

– I inkurajoj qytetarët që në të ardhmen të mos paguajnë dhe të fillojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre pas kësaj procedure gjyqësore, mendoj se mjaftoi kjo praktikë e shkrimit të pabazë të llogarive të qytetarëve, tha EmilNedkov, avokat.

Ndryshe, sipas Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, çdo borxh për detyrë publike skadon për një periudhë njëvjeçare. Pas skadimit të këtij afati, askush nuk ka të drejtë të kërkojë para nga qytetarët për mbledhjen e llogarisë.

Sigurisht, kjo vlen vetëm nëse përdoruesi nuk është paditur për borxhin më parë.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 10 Dhjetor, 2022 14:22