Enj. Tet 22nd, 2020

Osmani: Mos mbajtja e konferencës, mossukses për të gjithë