Die. Tet 25th, 2020

Një jetë kushtuar Arsimit, Kombit e Fesë