Die. Jan 17th, 2021

Nga java që vjen kontrolle nëpër shtëpiza, përfshirë edhe Mavrovën