Enj. Tet 22nd, 2020

Në qytetin e Gostivarit ekzistojnë mbi 40 ndotës ekologjik