Enj. Tet 22nd, 2020

Në deponinë Rusino prej mbrëmë lejohen vetëm kamionë të Ndërmarrjes komunale të Gostivarit