Në Afrikë njerëzit vdesin për ujë. Ju mund të financoni hapjen e një bunari! Ja adresa lidhëse!

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 24 Janar, 2023 12:29

Në Afrikë njerëzit vdesin për ujë. Ju mund të financoni hapjen e një bunari! Ja adresa lidhëse!

BË JMË HAPJEN E BUNAREVE NË AFRIKË ASI KOSOVË

Kontakt telefoni: +38343614013 Viber & Whatsapp – Çmimi për hapjen e bunarit në emrin tuaj kushton 170 euro. Kontaktoni organizatorët në numrin e sipërshënuar.

Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se ka thënë: “Nuk ka sadaka më të madhe në shpërblim se sa uji”[1].

Transmetohet nga Enesi -radiallahu anhu- se: “Seadi erdhi tek profeti -alejhi selam- dhe i tha: Nëna ime vdiq dhe nuk la porosi, ai i bën dobi asaj të jap sadaka për të? Ai i tha: Po, jep ujë”[2].

Transmetohet nga Sead bin Ubade -radiallahu anhu- se ka thënë: “I thashë: O i dërguar i Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se ka thënë: “Nuk ka sadaka më të madhe në shpërblim se sa uji”[1].

Transmetohet nga Enesi -radiallahu anhu- se: “Seadi erdhi tek profeti -alejhi selam- dhe i tha: Nëna ime vdiq dhe nuk la porosi, ai i bën dobi asaj të jap sadaka për të? Ai i tha: Po, jep ujë”[2].

Transmetohet nga Sead bin Ubade -radiallahu anhu- se ka thënë: “I thashë: O i dërguar i Allahut, nëna ime vdiq, cila sadaka është më e mirë (që ta jap për të)? Ai tha: Uji.

Kontakt telefoni: +38343614013 Viber & Whatsapp – Çmimi për hapjen e bunarit në emrin tuaj kushton 170 euro. Kontaktoni organizatorët në numrin e sipërshënuar.

Ai hapi një pus dhe tha: Kjo është për Umu Seadin”[3].Allahut, nëna ime vdiq, cila sadaka është më e mirë (që ta jap për të)? Ai tha: Uji.

Ai hapi një pus dhe tha: Kjo është për Umu Seadin”[3].

Kontakt telefoni: +38343614013 Viber & Whatsapp – Çmimi për hapjen e bunarit në emrin tuaj kushton 170 euro. Kontaktoni organizatorët në numrin e sipërshënuar.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 24 Janar, 2023 12:29