Ndryshime në çmimet e karburantëve

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 16 Shtator, 2022 12:02

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,64% në raport me vendimin e datës 15.9.2022.

Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri I(ЕL-1) ulet për 3,00 den/litër.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98, të EURODIZELIT (D-Е V) dhe të Mazutit М-1 SU nuk ndryshojnë.

Nga data 17.9.2022, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzinë motori EUROSUPER BS – 95 84,50 (denarë/litër)
Benzinë motori EUROSUPER BS – 98 87,00 (denarë/litër)
Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 95,00 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 90,50 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 51,473 (denarë/kilogram)

Çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror, në krahasim me përllogaritjen e mëparshme, shënojnë rritje mesatarisht: te benzina për 1,905 %, te nafta ka ulje për 2,001 %, te vaji ekstra i lehtë ka ulje për 3,383 % dhe te mazuti ka ulje për 0,870% .

Kursi i denarit në raport me dollarin në periudhën e kaluar, sipas të cilës janë formuar çmimet në përllogaritjen e mëparshme, është më i ulët për 0,213%. Theksojmë se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës nga ora 00:01 e datës 17.9.2022.

Tregtarët me shumicë dhe pakicë me derivate të naftës dhe lëndë djegëse për transport, mund t’i formulojnë çmimet e derivateve të ndryshme të naftës dhe lëndëve djegëse për transport edhe më të ulëta se çmimet më të larta që janë përcaktuar.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 16 Shtator, 2022 12:02