Nata e Kadrit, pse është kaq e veçantë për muslimanët?

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 17 Prill, 2023 20:48

Nata e Kadrit, pse është kaq e veçantë për muslimanët?

Nata e Lejletul Kadrit është nata në të cilën pejgamberi Muhamed, ndërmjet melekut Xhebrail , i kanë zbritur ajetet e para të Kuranit, sipas fesë Islame.

Kjo është një nga netët teke në dhjetë ditëshin e fundit të muajit Ramazan. Myslimanët besojnë se në këtë natë, zoti  i bekon të gjithë, i falë të gjitha mëkatet, i pranon të gjitha lutjet, dhe se ëngjëjt  zbresin në tokë.

Rëndësia e kësaj natë përmendet edhe në “hadithin”, të cilat janë thëniet e Profetit Muhamed:

“Kushdo që  krijon namazin natën e Kadrit, nga besimi i sinqertë dhe duke shpresuar që të arrijë shpërblimet e Allahut (të mos tregohet), atëherë të gjitha mëkatet e tij të kaluara do të falen”.

Myslimanët e respektojnë natë të shenjtë me devotshmëri, lexime dhe lutje, pasi shenjtëria e natës besohet të jetë një kohë shumë e mirë për t’ju përgjigjur lutjeve.

Dhjetë ditët e fundit të Ramazanit konsiderohen një kohë veçanërisht e rëndësishme shpirtërore, pasi që çdo ditë mund të jetë Nata e Kadrit, dhe kështu adhuruesit përpiqen të jenë veçanërisht të vëmendshëm gjatë kësaj periudhe.

Disa muslimanë marrin pjesë në një tërheqje shpirtërore të quajtur “itikaf”, ku kalojnë të gjitha dhjetë ditët në xhami duke lexuar Kur’anin dhe duke u lutur.

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 17 Prill, 2023 20:48