Mar. Tet 20th, 2020

Mosrespektimi i masave për vetizolim dhe izolim sjell përgjegjësi penale