Mos mabjtjet të maskave mbrojtëse, gjoba për 24 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 5 Gusht, 2020 14:59

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë për periudhën (04.08./05.08) për mos mabjtjet të maskave mbrojtëse, për gjithsej 45 persona (TE-21 dhe GV-24) janë përgatitur urdhra pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretit përkatës të qeverisë.

Gjatë kësaj periudhe, për 119 persona (TE- 82 dhe GV-37) janë përgaditur me vendime të reja
për izolim nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror, dhe janë kryer kontrolle mndaj 698
persona (TE-346 dhe GV-352) persona me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në
përputhje me vendimet. GS 

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 5 Gusht, 2020 14:59