Maskat, Policia gjobon 62 banorë të Gostivarit

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 8 Qershor, 2020 11:39

Gjatë 24-orëve të kaluara, sipas statistikave  të Sektorit për punë të brendshme Tetovë, në periudhën (06/07-qershor) që ka të bëj me urdhërin e ndalesës për lëvizje, është evidentuar se në këtë rajon 22 persona (TE-20 dhe GV-2), të cilët nuk e kanë respektuar urdhërin për lëvizje të kufizuar, me ç’rast të njëjtit janë privuar nga liria dhe ndaj tyre do të përgaditen parashtresa adekuate për ,,mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së epidemisë” (Neni 206 nga Kodi Penal).

Pjestarët e policisë sipas të dhënave statistikore në SPB-Tetovë, gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 81 persona të rij (TE-44 dhe GV-37), ndërsa janë kryer kontrolle ndaj 110 persona në Gostivar të cilët janë në izolim, me vendime nga Inspektorati shtetrorë sanitar dhe shëndetsorë, kurse deklaratë për vet-izolim kanë nënshkruar 12 persona të rij (TE-9 dhe GV-3), kurse janë kontrolluar 48 persona në Gostivar të cilët gjenden në vet-izolim.

Në këtë perikudhë për mosmbajtje të mburojës për fytyrë  gjegjësishtë maskave mbrojtëse, ndaj 89 personave (TE-27 dhe GV-62), janë përgaditur pletpagesa për kundërvajtje, për mosmbajtje të maskave mbrojtëse sipas nenit 6 nga dekreti i posaçëm qeveritarë.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 8 Qershor, 2020 11:39