Maskat mbrojtëse, gjoba për 50 persona

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 7 Tetor, 2020 11:57

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme-Tetovë, në periudhën (6.10./7.10.) për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, për gjithsej 50 persona (TE-39 dhe GV-11) janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë.

Gjatë kësaj periudhe, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, në rajonin e
Tetovës dhe Gostivarit, janë përgaditur vendime të reja për izolim janë përgatitur për 34 persona (TE-21
dhe GV-13) dhe janë kryer kontrolle ndaj 420 personave (TE-311 dhe GV-109) me vendime të tilla
dhe nuk janë konstatuar mosrespektime të vendimeve.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 7 Tetor, 2020 11:57