Lutja e natës së Kadrit

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 17 Prill, 2023 20:31

Lutja e natës së Kadrit

Hazret Ajshja r.a. e pyeti të Dërguarin e Allahut s.a.: Nëse gjej natën e Kadrit, ç’lutje duhet të bëj? Ai i tregoi këtë lutje:

Allahumme inneke ‘afuvvun kerimun, tuhibbul-‘afve, fa’fu ‘annij!
O Allah! Je shumë Mëkatfalës, shumë Bujar. Të pëlqen falja. Më fal mua!

[Xhamiu et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat“, hadithi nr. 3513]

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 17 Prill, 2023 20:31