Sht. Tet 31st, 2020

Lëshohet në përdorim Xhamia në Gorjan