Enj. Tet 22nd, 2020

KSHZ ka caktuar seancë në orën 18:00, do të shqyrtohen ankesat e partive