Kontrollet e jashtëzakonshme, konstatohen parregullsi në 33 Klinika

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 27 Dhjetor, 2022 14:19

Në raportet nga kontrollet e jashtëzakonshme financiare të Fondit të Sigurimit Shëndetësor në gjithsej 33 Klinika, janë evidentuar shumë parregullsi në konfigurimin e pagave të disa drejtorëve. Nga kontrollet rezulton se përveç ish-drejtorit organizativ të Klinikës së Fëmijëve, Alajdin Memedi, pagë më të lartë kanë marrë edhe katër drejtorë të klinikave të tjera për shkak të përdorimit të një koeficienti më të lartë në llogaritjen e pagës. Për shkak të koeficientit të fryrë, drejtori Osmani, për shembull, merrte 5000 denarë bruto pagë më shumë në muaj për shkak të dallimit mes koeficientit të aplikuar saktë dhe të gabuar. Drejtori Ameti ka marrë rreth 28.000 denarë bruto pagë më shumë shkaku i koeficientit fryrë.

Raportet e Fondit Shëndetësor
Drejtori mjekësor i Reumatologjisë, Bashkim Osmani (koeficienti 8.435 në vend të 8.07)
Drejtori organizativ i Reumatologjisë, Hisen Ameti (koeficienti 8.435 në vend të 6.379)
Drejtori organizativ i Psikiatrisë, Lubisa Novotni (koeficienti 8,07 në vend të 6,379)
Drejtori organizativ i Hematologjisë, Flutim Kadriu (koeficienti 7,703* në vend të 6,379)

Sipas raporteve, ka drejtorë të tjerë që kanë shpenzuar dhe janë paguar shumë ditë në detyrë në një muaj, por asnjë nuk ka mospërputhje të tillë midis librave të pagave dhe regjistrave të detyrës. Megjithatë, ka raste që janë “kufitare”. koeficienti i kompleksitetit, i cili për drejtorin mjekësor është 8.07, dhe për atë organizativ është 6.379. Pra, paga bazë bruto për drejtor mjekësor, pa vjetërsi pune, shtesa dhe roje, është 113.706 denarë, kurse bruto paga bazë e drejtorit organizativ është 89.880. Përveç në atë të fëmijëve, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore ka bërë kontrolle të jashtëzakonshme edhe në rreth 30 klinika të tjera. E zakonshme për pothuajse të gjitha klinikat është se nuk mbahen shënime për orarin e punës së drejtorëve – kur vijnë dhe kur largohen nga puna. Në disa klinika praktika mbulohet me rregullore, por në disa raporte të Fondit theksohet se ligjërisht askush nuk mund të përjashtohet nga evidenca. /Alsat.mk

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 27 Dhjetor, 2022 14:19