Komuna e Gostivarit simbolikisht shënon Ditën Botërore pa Makina

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 22 Shtator, 2022 10:34

Komuna e Gostivarit në mënyrë simbolike shënoi Ditën Botërore pa Makina – 22 Shtator.

Të punësuarve iu rekomandua që sot në punë të vijnë në këmbë, me biçikletë ose me mjete tjera transporti që nuk emetojnë lëndë të dëmshme për organizmin dhe mjedisin jetësor.

Parkingu i komunës qëndron i mbyllur, ndërsa qasje u lejohet vetëm personave me nevoja speciale.

Ta mbrojmë mjedisin jetësor!

Gostivari Sot
By Gostivari Sot 22 Shtator, 2022 10:34