Die. Tet 25th, 2020

Këshilltarët e ASH nuk do ta votojnë propozim – vendimin për emërimin e antarëve të KD të ndërmarrjes Rusino – Pollog