Die. Tet 25th, 2020

Këmbimorja Alpina shtron darkë për SHKA Jahi Hasani