Enj. Tet 22nd, 2020

Janë përmbushur të gjitha pikat e marrëveshjes për deponinë “Rusino”