Janë përgatitur vendime të reja për izolim për 23 gostivaras

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 12 Gusht, 2020 12:14

Gjatë kësaj periudhe, për 29 persona (TE-6 dhe GV-23) janë përgatitur vendime të reja për izolim
nga Inspektorati Shtetërorë Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrolle mbi 587
persona (TE-243 dhe GV-344) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me
respektimin e vendimeve. GS

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 12 Gusht, 2020 12:14