Intensiteti i komunikacionit mesatar

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 6 Korrik, 2020 09:16

Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të thata. Intensiteti i komunikacionit në drejtimet rrugore jashtë mjediseve urbane është mesatar.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar të lëvizjes, respekti të sinjalizimit të vendosur rrugor dhe drejtim jashtëzakonisht i kujdesshëm me automjetet, posaçërisht në gryka malore, ku ka mundësi për paraqitje të shembjeve të dheut. Kjo posaçërisht u referohet akseve Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 6 Korrik, 2020 09:16