Enj. Tet 22nd, 2020

Hasani selam Nuhiut: Kujdesu edhe për punonjësit e Policisë së Gostivarit