Gostivarit i shtohet edhe një magjistër shkence

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 10 Shtator, 2020 19:33

Në qendrën më të madhe të dijes islame fakultetin e Ez’herit ne Kajro te Egjiptit, Fesal Fetai nga Çegrani i Gostivarit, ka arritur të mbroj me sukses temën e magjistraturës.

Punimin e magjistraturës me temë “Tradita dhe efekti i saj në marrëdhëniet shoqërore në Maqedoni – Studim Fikhor” , ai e mbrojti me sukses përpara antarëve të Komisionit, si: Ramadan Muhamed Hajtemi (ish Dekan i Fakulteti dhe Profesor i Usul Fikhut në Azhar) anëtar i brendshëm, Ismail Abdurahman Ushbi (ish Dekan i fakultetit në Demenhur dhe Profesor i fikhut) anëtar i jashtëm, Salim Halil Murreh (profesor i Fikhut ne Fakultet) mentor.

Ndryshe, magjistër Fesal Fetai ka lindur në Çegran më 13 janar 1991 dhe rrjedh nga një familje fetare. Shkollën fillore e kreu në Çegran, kurse të mesmen në Medresenë “Isa Beu” në Shkup 2006 – 2010, ku zgjidhet edhe nxënës gjenerate. Fakultetin e kreu në Ez’her të Kajros 2011 – 2015, fakultetin e sheriatit dhe ligjit, drejtimi Fikh. Sot magjistroi poashtu në Ez,her dhe i dha fund studimeve të magjistraturës që i nisi në vitin 2016.

Fesal Fetai aktualisht është edhe moderator i emisionit fetar “Shkëndijat e Udhëzimit” që e realizon televizioni Globi në bashkëpunim me Muftininë e Gostivarit.

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 10 Shtator, 2020 19:33