Gostivarit i shtohet edhe një magjistër i gjeodezisë

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 15 Tetor, 2020 18:09

Gostivarit dhe botës akademike shqiptare në Maqedoninë e Veriut i shtohet edhe një magjistër i shkencave teknike nga fusha e Gjeodezisë, njofton Gostivari Sot

Kushtrim Avdiji është magjistri i ri i gjeodizësë i cili i shtohet profesionistëve të kësaj sfere në qytetin e Gostivarit ai ka mbrojtur me sukses, online temën e magjistraturës pranë fakultetit Kirili dhe Metodi në Shkup.

Edhe pse një profesion rëndë I kapshëm në vendin tonë Avdiji nënvizon se që I ri në moshë e ka pasur pasion dhe ka punuar me ngulm për të marë njohuri për këtë sferë të arsimimit.

Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin e Gostivarit me një sukses të shkëlqyeshëm me cka edhe I dha forcë për të vazhduar përpara drejt realizimit të ëndrave të tij për të ardhmen.

Duke folur për vështirsit ai tregon se sa e rëndë është të krysh fakultetin në Kiril e Metodi dhe të përfundosh Magjistraturën në një vend kulti ku nuk flitet gjuha amëtare. Përkushtimi ndaj punës dhe profesionit e ka bërë lider në fushën ku vepron dhe punon Gjeodezia është shkenca që merret me matjet ne, nen dhe mbi sipërfaqen e Tokës si dhe me përcaktimin e formës, përmasave dhe fushës së gravitetit të Tokës.

Që në fillimet e tij, njeriu ka qënë i interesuar të mësojë rreth tokës ku jetonte, punonte dhe zhvillohej. Dukuri të ndryshme natyrore të vrojtuara përreth tij, ngjanin si të lidhura me dukuri tokësore. Për ti kuptuar këto dukuri njeriut i nevojiteshin njohuri mbi tokën, të tilla si forma dhe madhësia (përmasat) e saj.thotw avdiji duke folur pwr gjeodezinw Gjeodezia mbase mund të quhet gjeometri, meqenëse kjo e fundit do të thotë : (geo) tokë, (metri) matje.

Fjalë për fjalë gjeodezi nënkupton : (gjeo) – tokë, desy (ndarje).Matja e tokës përfshinte jo vetëm principet teorike të gjeometrisë, por mjeshtri më të rëndësishme dhe të sofistikuara për të zbatuar teorinë në praktikë. Kjo shpjegon atë që filozofi i lashtë Grek Platoni tha se gjeodezia është një art, ndërkohë që gjeometria është vetëm një teknikë. Zgjerimi i matjes së tokës për të përcaktuar figurën tërësore të saj së bashku me vrojtimet mahnitëse astronomike, krijuan të parin “portret planetar të botës” që në fillimet më të para të qytetërimit tonë.

Detyra e Gjeodezisë moderne përfshin studimet e figurës dhe të fushës gravitative tokësore, si dhe të ndryshimeve të tyre në lidhje me kohën. Gjeodezia është jo vetëm një shkencë natyrore e përcaktimit të figurës dhe gravitetit tokësor por edhe një teknologji e zbatuar, e dobishme për pozicionim mbi dhe pranë sipërfaqes së tokës.

Duke shpjeguar për profesionin e tij Kushtrim Avdiji nënvizon se Një prej detyrave më rëndësishme të gjeodezisë moderne është të ndërtojë dhe mbajë sistemet koordinative gjeodezike referencë (mbështetëse) në shkallë kombëtare e globale, si dhe të mbështesë prodhimin, përdorimin dhe shpërndarjen e informacionit gjeografik në komunitete të gjera përdoruesish. Gjeodezia gjithashtu merret edhe me percaktimin e nivelit mesatar te detit nen kontinente (Gjeoidi), i njejti perdoret si siperfaqe referente e lartesive Gostivari Sot

Gostivari Sot
Nga Gostivari Sot 15 Tetor, 2020 18:09