Mar. Tet 20th, 2020

Gostivari gdhihet i mbushur me parulla: PSE JO?